Viết thư cho người yêu

27/04/2012 08:49 TV (st)
(GDVN) - Thằng nhóc 5 tuổi ngồi hí hoáy viết viết
TV (st)