Xin lỗi tình yêu, luật pháp không cho đâu!

01/02/2012 07:00 Sưu tầm
(GDVN) - Hai vợ chồng nọ đang cãi nhau rất kịch liệt.

Người vợ bực tức: Biết ông thế này thì ngày xưa tôi lấy quỷ còn hơn.Người chồng cũng không kém: Xin lỗi tình yêu chứ luật pháp không cho phép họ hàng lấy nhau đâu!

Sưu tầm