Xuân Bắc - Tự Long định nghĩa thế nào là "chuẩn Man"

10/07/2012 09:58
(GDVN) - Xuân Bắc hỏi, Tự Long trả lời.