Tỉnh táo trước thòng lọng lưỡi bò

Tỉnh táo trước thòng lọng lưỡi bò
(GDVN) - Trung Quốc quá xảo quyệt trong việc chủ động gây ra tranh chấp rồi sau đó "đàm phán chia phần" để không nuốt được cả bát cơm cướp từ tay...