Có nên lấy tiền mừng tuổi của con?

 Có nên lấy tiền mừng tuổi của con?
(GDVN - Để trả lại nét đẹp cho phong tục lì xì đầu năm hoặc chúng ta chỉ nên lì xì trẻ với số tiền tượng trưng để tránh xảy ra những chuyện buồn sau đó.