Vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

21/11/2017 14:35
Vũ Phương
(GDVN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án đầu tư, giải pháp và cơ chế thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tích cực triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm sự gắn kết của đường sắt đô thị nói riêng và hệ thống giao thông đô thị nói chung, tiện lợi nhất cho người dân, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Về phương thức và nguồn vốn đầu tư, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư. Về các tuyến thực hiện theo hình thức đối tác công tư, việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội ảnh 1
Hai dự án đường sắt đô thị Hà Nội liên tục vỡ kế hoạch vì thiếu vốn. Ảnh: V.P

Về phương thức thực hiện dự án, đối với các tuyến thực hiện theo hình thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai dự án theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tiến độ đầu tư đã đề ra trong Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt. 

Vũ Phương