Hương Giang làm lu mờ xe Mercedes

07/12/2011 08:09 Theo Bee.net.vn
Hương Giang làm duyên bên loạt xe của Mercedes-Benz Việt Nam. Và xe có phần lu mờ hơn Hoa hậu đẹp nhất châu Á - theo sự bình chọn của website nổi tiếng Global Beauties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Bee.net.vn