Tư duy của người giàu gốc Á

Tư duy của người giàu gốc Á
GDVN- John Shin cũng phát triển cuốn sách “Tư duy của người giàu gốc Á” dựa trên 14 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill.

Lẽ được mất!

Lẽ được mất!
GDVN- Cuộc sống - cho đến suy nghĩ cuối cùng và cái nhìn sau chót - là quá trình tự biến đổi. Ta là sự biến đổi. Ta là quá trình. Và điều đó khiến ta phiền lòng.