Tư duy của người giàu gốc Á

Tư duy của người giàu gốc Á
GDVN- John Shin cũng phát triển cuốn sách “Tư duy của người giàu gốc Á” dựa trên 14 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill.