Một số tác phẩm nghệ thuật ảnh nude của Thái Phiên

22/08/2012 09:47 Ảnh Thái Phiên
(GDVN) - Sau đây là một số tác phẩm nghệ thuật ảnh nude của Thái Phiên. >>Xem bài Thái Phiên: 'Con tôi bị bạn bè xa lánh vì bố chụp ảnh cởi truồng'!
Tác phẩm "Bức họa"
Tác phẩm "Diễm xưa"
Tác phẩm "Đồng cỏ hoang"
Tác phẩm "Đường nét 2"
Tác phẩm "E ấp"
Tác phẩm "Gửi hương cho gió"
Tác phẩm "Rừng mơ"
Tác phẩm "Soi bóng"
Tác phẩm "Suối vắng"
Tác phẩm "Tóc mai"
Ảnh Thái Phiên