"Tôi tin chạy công chức 100 triệu là có thật, thậm chí còn nhiều hơn"

"Tôi tin chạy công chức 100 triệu là có thật, thậm chí còn nhiều hơn"
(GDVN) - “Nếu không thanh tra ra thì cũng không được tuyên bố là không có mà phải xin khất, xin lỗi với dân rằng chúng tôi chưa thanh tra được ra và cho chúng tôi thời gian để làm thêm. Đồng thời cũng xin ý kiến của dân để dân hiến kế, đóng góp trên tinh thần thực sự cầu thị. Việc gì dân cũng làm được. Bây giờ chỉ có nhân dân mới làm được chuyện đó và tôi tin rằng thông tin chạy công chức 100 triệu là có thật và thậm chí còn phải là nhiều trăm triệu”, bà Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nói.

Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc bàn về DOC

Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc bàn về DOC
"DOC được Trung Quốc và tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN ký kết mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên. Đó là trách nhiệm và bổn phận chung của Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN...