2-0: Alonso chấm dứt hy vọng của người Pháp trên chấm penalty!

24/06/2012 04:06
(GDVN) - Vào!!!! Alonso chấm dứt hy vọng của người Pháp trên chấm penalty! (Phút 90 +1)