Hung bạo như Zlatan Ibrahimovic

07/11/2011 15:26 VA
(GDVN) - Hung bạo như Zlatan Ibrahimovic.

VA