Không vào! Ba Lan lỡ cơ hội nhân đôi tỷ số đáng tiếc (Phút 37)

08/06/2012 23:50
(GDVN) - Không vào! Phút 37, Damien Perquis lên tham gia tấn công sút bồi không vào!