Không vào!!! Cú sút của Yarmolenko đã đưa bóng đi chệch cột dọc!

16/06/2012 00:30
(GDVN) - Không vào!!! Cú sút của Yarmolenko đã đưa bóng đi chệch cột dọc! (Phút 24)