Không vào!!! Cú sút rất nguy hiểm của Khedira! (Phút 41)

18/06/2012 02:36
(GDVN) - Không vào!!! Cú sút rất nguy hiểm của Khedira! (Phút 41)