Không vào! Cú sút xa khá nguy hiểm của Alonso (Phút 52)

24/06/2012 03:14
(GDVN) - Không vào! Cú sút xa khá nguy hiểm của Alonso (Phút 52).