Không vào!!!! Cú sút xa rất căng của Van Bommel! (Phút 51)

10/06/2012 00:19
(GDVN) - Không vào!!!! Cú sút xa rất căng của Van Bommel! (Phút 51)