Không vào! Lại là pha dứt điểm không chính xác của Marchisio (Phút 75)

29/06/2012 03:28 Mỹ Trinh
(GDVN) -  Không vào! Lại là pha dứt điểm không chính xác của Marchisio (Phút 75).
Mỹ Trinh