Không vào! Pha căng ngang hết sức nguy hiểm của Dadira (Phút 18)

22/06/2012 02:15
(GDVN) - Không vào! Pha căng ngang hết sức nguy hiểm của Dadira (Phút 18).