Không vào! Pha tung người móc bóng không thành công của Ronaldo!

22/06/2012 02:28
(GDVN) - Không vào! Pha tung người móc bóng không thành công của Ronaldo! (Phút 33)