Không vào!!!! Robben sút bóng trúng cột dọc (Phút 36)

09/06/2012 23:47
(GDVN) - Không vào!!!! Rất tiếc cho Hà Lan khi Robben sút bóng trúng cột dọc! (Phút 36)