Không vào! Ronaldo lại "bắn chim" ở cự ly gần (Phút 84)

28/06/2012 03:36 Mỹ Trinh
(GDVN) - Không vào! Thêm một quả đá phạt nguy hiểm của Ronaldo! (Phút 84)
Mỹ Trinh