Không vào!!! Ronaldo lại bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin (Phút 78)

14/06/2012 00:59
(GDVN) - Không vào!!! Ronaldo lại bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin. (Phút 78)