Nigel De Jong tung cước thẳng vào mặt Nani

05/11/2011 10:45 Đỗ Âu
(GDVN) - Thương thay cho Nani khi bị Nigel De Jong dùng võ kungfu thẳng vào mặt trong pha bóng này.
Đỗ Âu