Pha bỏ lỡ còn tồi hơn cả Torres

01/11/2011 07:22 HQ
(GDVN) - Pha bỏ lỡ còn tồi hơn cả Torres.
HQ