Rooney thẳng chân đạp vào 'chỗ kín' đối phương

07/11/2011 15:23 VA
(GDVN) - Rooney thẳng chân đạp vào 'chỗ kín' đối phương.
VA