Sir Alex cũng nhảy Gangnam Style

25/12/2012 07:35 Hà Đinh
(GDVN) - Một clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng, trong đó Sir Alex dù đã 71 tuổi vẫn rất 'sung' với điệu Gangnam Style.
Hà Đinh