Van Persie trừng phạt Terry

30/10/2011 00:27 Thạch Mộc (clip: TT24TV)
(GDVN) - Terry trượt chân đúng vào lúc không-được-phép-sai-lầm và lập tức dính đòn trừng phạt của Van Persie.
Thạch Mộc (clip: TT24TV)