Vào!!!! Krohn-Dehli đã gỡ hòa cho Đan Mạch (Phút 24)

18/06/2012 02:18
(GDVN) - Vào!!!! Krohn-Dehli đã gỡ hòa cho Đan Mạch (Phút 24).