Xem Messi và Fabregas phối hợp "vẽ tranh"

20/09/2011 06:22 HQ
(GDVN) - Xem Messi và Fabregas phối hợp "vẽ tranh".
HQ