Xin cô, đừng cho con tôi vào đội tuyển!

Xin cô, đừng cho con tôi vào đội tuyển!
(GDVN) - Phụ huynh là người hiểu rõ nhất năng lực của con mình, hiểu những hào quang ảo kia nên không ít người đã mạnh dạn tìm cách xin không cho con mình vào đội tuyển