Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5

30/04/2012 08:24
Nguyễn Hường (theo Rian, Itar-tass)
(GDVN) - 100 thiết bị quân sự tham gia lễ diễu binh mừng kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng phát xít (9/5/1945-9/5/2012) đã đổ về trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow tham gia diễn tập trong các đêm từ 30/4-6/5.
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 1
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 2
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 3
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 4
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 5
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 6
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 7
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 8
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 9
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 10
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 11
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 12
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 13
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 14
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 15
Xem vũ khí Nga đổ về Quảng trường Đỏ trong đêm trước thềm 9/5 ảnh 16
Nguyễn Hường (theo Rian, Itar-tass)