Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chống dịch để trục lợi, tham ô, lãng phí

26/04/2020 10:25
Diệu Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Đồng thời, rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành (nhất là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chống dịch để trục lợi, tham ô, lãng phí ảnh 1
Việt Nam đang thành công trong phòng chống dịch Covid-19. ảnh: TTXVN.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, yêu cầu vừa phải thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các điều kiện cụ thể.

Thủ tướng cũng đã có Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào quyết định nói trên để rà soát thực hiện công tác hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Diệu Linh