Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD
(GDVN) - “Ngành Công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là Bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”.

Người Việt, Nhất và Bét

Người Việt, Nhất và Bét
(GDVN) - Thói tham lam ngày nay thể hiện ở đủ mọi tầng lớp cư dân, từ người bình thường trở đi, từ người ít học đến người đầy bằng cấp.