Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

11/11/2019 15:11
Theo TTXVN
(GDVN) - Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu tán thành.

Ngày 11/11, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 
Theo TTXVN