Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa

30/08/2019 09:45
Tùng Dương
(GDVN) - Xã hội rất quan tâm và có nhiều câu hỏi đặt ra: Doanh nghiệp xây chùa rồi hiến cho nhà nước hay chính doanh nghiệp đứng ra khai thác để hoàn vốn và thu lãi?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nào cho việc cấp hàng ngàn ha đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng... để doanh nghiệp xây chùa?

Việc xây chùa có nằm trong quy hoạch sử dụng đất không? Việc giao đất được tính giá như thế nào?

Đại biểu Thúy cũng nêu chất vấn: Việc kinh doanh, khai thác các công trình tâm linh như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc... ra sao? 

Doanh nghiệp xây chùa rồi hiến cho nhà nước hay chính doanh nghiệp đứng ra khai thác để hoàn vốn và thu lãi?

Chùa ấy do ai sở hữu? Tiền thu được thuộc về ai? Ai quản lý?

Các yếu tố môi trường có được các cơ quan quản lý nhà nước xem xét ra sao và được phê duyệt như thế nào”?

Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa  ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) Ảnh: Quochoi.vn.
Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa  ảnh 2
Văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy. Ảnh: TD.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về vấn đề này: Theo quy định của Luật đất đai, việc giao đất, cho thuê đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt.

Đối với việc giao đất cho chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình), chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên), Khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp (thành phố Hải Phòng).

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố và rà soát các thông tin có liên quan đến tình hình quản lý, sử dụng đất.

Giao đất nhưng không rõ mục đích quản lý hay giao đất để sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Chùa Bái Đính mới được xây dựng, có quy mô diện tích 1.005,3 ha, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu du lịch Tràng An.

Về căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, khu núi chùa Bái Đính mới đã được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được tiếp tục thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (phê duyệt năm 2014) và trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp tỉnh, huyện (được phê duyệt trong năm 2017).

Với khu núi chùa Bái Đính thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Về giao đất, cho thuê đất: Từ năm 2006 đến năm 2012, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình đã ban hành 9 Quyết định thu hồi diện tích 518,3 ha đất; giao đất cho 3 cơ quan gồm: Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 495,3 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính.

Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn 4,3 ha để mở rộng khu dân cư hiện hữu.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc giao đất cho 3 đơn vị như trên để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lý hay giao đất để sử dụng.

Không thể hiện chế độ sử dụng đất; không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo quy định của Luật đất đai nên chưa đủ cơ sở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, căn cứ để xác định giá đất.

Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa  ảnh 3
Chùa Bái Đính mới được xây dựng, có quy mô diện tích 1.005,3 ha, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu du lịch Tràng An. Ảnh : TD.
Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa  ảnh 4
Chùa Tam Chúc tại tỉnh Hà Nam nằm trong Khu du lịch  có quy mô diện tích khoảng 4.000 ha. Ảnh: TTXVN.

Giao 2.000 ha đất cho doanh nghiệp xây chùa Tam Chúc, không nhắc đến bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành

Đối với chùa Tam Chúc tại tỉnh Hà Nam mới được xây dựng bên cạnh chùa cổ Tam Chúc, thuộc quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc có quy mô diện tích khoảng 4.000 ha tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.  

Bộ trưởng cho biết: Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã có quy hoạch tổng thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt, được điều chỉnh tại Quyết định số 488 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 526, gồm nhiều khu chức năng, trong đó Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc có diện tích: 1.205 ha.

Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh, huyện ở các giai đoạn (2006-2010 và 2011 - 2020).

Về chủ trương đầu tư, năm 2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, với diện tích trên 2.042 ha, chủ đầu tư là Sở Thương mại - Du lịch, (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Về giao đất, cho thuê đất: Từ năm 2006 - 2009, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất và giao cho Sở Thương mại - Du lịch để phát triển khu du lịch Tam Chúc, với tổng diện tích 815,1 ha.

Từ năm 2008 - 2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 2 quyết định thu hồi đất đã giao và giao toàn bộ diện tích 815,1 ha nói trên cho Doanh nghiệp Xuân Trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc theo dự án được duyệt.

Về giao đất, cho thuê đất, theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: Các quyết định giao đất của tỉnh chưa thật rõ ràng về nội dung.

Ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cấp đất xây chùa  ảnh 5

Xuân Trường thu lợi ở khu di sản Tràng An ra sao, đóng thuế thế nào?

Mục đích sử dụng chỉ thể hiện “đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc” mà không thể hiện loại đất cụ thể theo quy định tại Điều 13 của Luật đất đai.

Chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định là không thống nhất và thiếu cơ sở để tính tiền thuê đất.

Trong đó, tại quyết định số 1364 ngày 4-11-2008, tỉnh cho doanh nghiệp này thuê đất với diện tích hơn 500 ha, thời hạn 50 năm”.

Quyết định số 1380 ngày 9-11-2011 giao hơn 300 ha đất, hình thức giao đất để quản lý và đầu tư xây dựng khu du lịch, nhưng không yêu cầu phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.

Đồng thời, các quyết định cũng chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định, nguyên nhân là tại thời điểm giao đất chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng.

Như vậy là không thống nhất và thiếu cơ sở để tính tiền thuê đất nếu trong phạm vi đất cho thuê có cả các công trình tôn giáo tín ngưỡng, và trong phạm vi đất giao quản lý không thu tiền có cả công trình cho mục đích kinh doanh thương mại.

Đối với Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc tại tỉnh Thái Nguyên, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (ATK) Định Hóa có quy mô sử dụng đất của là 19,9 ha, trong đó thuộc xã Vạn Thọ - huyện Đại Từ là 18,0 ha; thuộc xã Phúc Tân - thị xã Phổ Yên là 1,9 ha.

Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên có quy mô 18.940,77 ha, trong đó Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc là dự án thành phần (chỉ có quy mô diện tích đất là 19,9 ha), trong quy hoạch Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên đã được Chính phủ phê duyệt.

Về cơ cấu và hình thức sử dụng đất, khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc là một dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư với diện tích sử dụng đất là 19,9 ha.

Trong đó, diện tích 9,71 ha được quy hoạch là đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong đó có công trình Đền Gàn là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được xếp hạng.

Tùng Dương