Yêu cầu các tỉnh GPMB đảm bảo tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

12/11/2021 18:22
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Yêu cầu tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12/2021.

Ngày 9/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã ký văn bản số 112/BCĐQGĐL chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12/2021.

Yêu cầu các tỉnh GPMB đảm bảo tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 ảnh 1Thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân. Ảnh: npt.com.vn

Để đạt được mốc tiến độ này, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong tháng 11 để đảm bảo tiến độ các dự án truyền tải điện, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức tốt công tác bồi thường, nhanh chóng thực hiện di dời, tái định cư các hộ dân nằm trong vùng dự án, sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng móng trước ngày 30/11/2021. Văn bản cũng nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc bàn giao mặt bằng theo thời hạn nêu trên; chủ động họp giao ban định kỳ với các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở và tạo điều kiện tối đa để EVN thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Cũng tại nội dung văn bản này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền xem xét của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2021.

Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN chủ động bám sát, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay đối với những vị trí, khu vực đã được bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đã cam kết.

Cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 bao gồm Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân; Dự án đường dây 500 kV đấu nối trạm 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân; Dự án trạm 500 kV Vân Phong và đầu nối.

Đây là những công trình cấp bách, phải hoàn thành trong tháng 12/2022, đáp ứng mục tiêu truyền tải công suất của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, vào ngày 4/11, cũng đã diễn ra cuộc họp của EVN với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các nhà thầu tham gia Dự án đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân, TBA 500 kV Vân Phong và đấu nối.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú cho biết: Đối với dự án TBA 500 kV Vân Phong và đấu nối, tính đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã chính thức bàn giao toàn bộ 6,6 ha mặt bằng trạm biến áp.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã ký quỹ để hoàn thiện thủ tục thuê đất với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

Trong công tác BT-GPMB, so với tháng 9/2021, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành bàn giao xong mặt bằng trạm và 23/62 vị trí móng trụ đường dây 220 kV đấu nối. Thủ tục rừng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua. Trong công tác thi công, so với thời điểm khởi công ngày 26/9, đến nay đã triển khai thi công phần đào móng cột cổng, móng nhà điều khiển, móng hàng rào trạm.

Đối với đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân, trong công tác BT-GPMB so với tháng 9/2021 hoàn thành bàn giao thêm 88 vị trí móng. Tính tổng đến nay, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng móng 162/304 vị trí (đạt 53,2%). Trong đó tỉnh Khánh Hòa bàn giao 111/172 vị trí (đạt 64,5%), tỉnh Ninh Thuận bàn giao 51/132 vị trí (đạt 38,6%). Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn chưa bàn giao được vị trí nào hành lang tuyến.

Trong công tác chuyển đổi rừng, so với tháng 9/2021 đối với rừng tự nhiên đã được các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận thông qua và trình Chính phủ. Đối với rừng trồng tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Hội đồng nhân dân, tỉnh Ninh Thuận, Ban Kinh tế ngân sách đã đi kiểm tra trong tuần này sẽ thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong thời gian tới, EVNNPT tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng móng đôn đốc kê kiểm, xét nguồn gốc đất.

Đối với thủ tục chuyển đổi rừng tự nhiên sẽ tiếp tục làm việc các Bộ có ý kiến thẩm định gửi Bộ NN&PTNT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển đổi rừng tự nhiên trong tháng 11/2021.

Đối với rừng trồng, EVNNPT tiếp tục làm việc với tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận để thông qua chủ trương chuyển đổi đất rừng trồng và nộp tiền trồng rừng thay thế.

Nhật Minh