Năm 2011, Học viện dành cho người khuyết tật bắt đầu tuyển sinh

Các nước du học

Từ 9/5 đến 31/5 tới, Viện nghiên cứu về người khuyết tật và Chính sách công vừa thành lập sẽ bắt đầu nhận đơn xin học của người khuyết tật.

Từ ngày 9/5 đến 31/5 tới, Viện nghiên cứu về người khuyết tật và Chính sách công (IDPP) do Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) vừa thành lập sẽ bắt đầu nhận đơn xin học cho niên học đầu tiên 2011-2012 tại website http://aseanidpp.org.

>>Top 10 trường Đại học thân thiện nhất với sinh viên đồng tính

Hiện IDPP được đặt trong khuôn viên ĐH Mahidol ở Bangkok (Thailand) và đã có các quan hệ hợp tác đào tạo với ĐH Mahidol (Thailand), Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc ĐH Quốc gia Singapore, Trường Dịch vụ Quốc tế của ĐH Mỹ tại Washington D.C và Viện Kỹ thuật quốc gia dành cho người điếc (NTID) thuộc Viện Công nghệ Rochester ở New York.
 

 
 

IDPP - Học viện đầu tiên trên thế giới của một nhóm nước khu vực là nơi các sinh viên, cán bộ giảng dạy bị hoặc không bị khuyết tật từ khắp thế giới có thể tiến hành các nghiên cứu sâu về hai lĩnh vực khuyết tật và chính sách công.

IDPP cũng sẽ hướng tới việc thiết lập một mạng lưới kết nối các trường đại học nổi tiếng từ 10 quốc gia thành viên ASEAN. Mạng lưới này sẽ khai thác việc học tập qua mạng internet để giúp những sinh viên khuyết tật trở thành các nhà lãnh đạo ở các khu vực kinh tế công và kinh tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ.

Mỗi năm sẽ có 45 sinh viên được cấp học bổng toàn phần để học tập nghiên cứu tại IDPP. Tất cả các khóa học và các cuộc hội thảo do IDPP tổ chức sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.

Theo GDTĐ

>>Top 10 trường Đại học thân thiện nhất với sinh viên đồng tính

Từ khóa :
Năm 2011, Học viện dành cho người khuyết tật bắt đầu tuyển sinh
Tin khác