Innovation Tours, hành trình đổi mới sáng tạo và lan tỏa của Mạng lưới VNEI

23/01/2024 14:14
Mai Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Innovation Tour Đà Nẵng đã hoàn thành chuỗi hoạt động xuyên Việt về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của VNEI 2023.

Chương trình Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng (Innovation tour) là một hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nằm trong khuôn khổ Dự án “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE) được tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Mạng lưới Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và cao đẳng (VNEI) và các đơn vị thành viên, nhằm tăng cường cho các trường đại học và cao đẳng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Innovation Tour Đà Nẵng đã hoàn thành chuỗi hoạt động xuyên Việt về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (I&E) của VNEI 2023, gợi mở về sáng kiến Global Innovation Tours 2024.

Khởi đầu là Innovation Tour Hà Nội, từ ngày 12 - 14/12/2023, với 4 buổi, tại 3 trường đại học và Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để lại dấu ấn về các mô hình I&E tiêu biểu phía Bắc, hầu hết thuộc khối công lập.

Innovation Tour Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19 - 21/12/2023, gồm 4 buổi, tại 3 trường đại học và Trung tâm đổi mới sáng tạo Sunwah tạo ấn tượng với sự năng động về đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.

Nhóm học viên chụp lưu niệm cuối Chương trình tại Đà Nẵng.

Nhóm học viên chụp lưu niệm cuối Chương trình tại Đà Nẵng.

Bốn buổi ở Đà Nẵng (15 - 16/1/2024) Innovation Tour đã thăm quan, trao đổi về các mô hình I&E của Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Greenwich (cơ sở Đà Nẵng), Trường Đại học Duy Tân và Trung tâm Enouvo Đà Nẵng.

Tính đa dạng, phong phú là điểm thú vị đầu tiên của chương trình. Từ mô hình xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo của đại học đa ngành, đến chương trình thúc đẩy sinh viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của trường đại học quốc tế, hay định hướng đổi mới sáng tạo của trường đại học tư nhân đã có nền tảng vững về quy mô đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ; và sự gắn kết, hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp từ vườn ươm tư nhân với các trường đại học ở Đà Nẵng.

Nội dung của Innovation Tour Đà Nẵng còn được tích lũy từ chính các đại biểu tham dự chương trình: mô hình của NIC, nghiên cứu của USAID WISE về các mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu của 6 trường đại học ở Việt Nam, sáng kiến của 32 học viên là cán bộ chuyên trách về I&E từ gần 20 trường đại học và cao đẳng ở cả Bắc - Trung - Nam.

Phát biểu sáng 15/1/2024 tại Đại học Đà Nẵng, Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch Mạng lưới VNEI nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ nhằm kết nối và nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các đơn vị thành viên của Mạng lưới VNEI; Innovation Tours còn lan tỏa các mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tiên tiến trong khu vực đại học ở Việt Nam, từ đó tác động đến lãnh đạo các trường đại học, chính sách triển khai và thực thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hiệu quả cho các trường.

Chương trình Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng" với 3 tour Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã kết nối gần 100 cán bộ chuyên trách về I&E của hơn 60 trường đại học và 5 trường cao đẳng. Chương trình đã khẳng định tính kết nối, lan tỏa và cộng hưởng của Mạng lưới VNEI. Qua chương trình, sáng kiến về Global Innovation Tours cũng được hình thành và trông chờ cho 2024".

Chương trình trao đổi với các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Đà Nẵng tại Trung tâm Enouvo.

Chương trình trao đổi với các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Đà Nẵng tại Trung tâm Enouvo.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ.

Được thành lập tháng 11/2022, Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng (VNEI) ra đời dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với mục tiêu gắn kết, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức có cùng chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng để thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển tri thức khu vực đại học, cao đẳng.

Thông tin chi tiết về Innovation Tour tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh:

https://nic.gov.vn/tin-tuc/chuong-trinh-hanh-trinh-ket-noi-va-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-va-ho-tro-khoi-nghiep-cac-truong-dai-hoc-va-cao-dang-2023/

Mai Phương