Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Tư vấn pháp luật

Linh Hương

(GDVN) - Chính phủ có Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét tặng các danh hiệu này. 

Theo đó, danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng đạt các tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

Đã 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 7 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 7 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Đã 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 5 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 5 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Có tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng.

Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng  đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Đã được 1 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 2 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).

Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy…

Nghị định này có hiệu lực từ 25/4/2015.

Linh Hương
Từ khóa :
Nhà giáo Nhân dân , Nhà giáo Ưu tú , giảng dạy , cán bộ quản lý , thời gian công tác
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Bình luận
Nguyễn Văn Hùng
2

Những Nhà giáo Ưu tú đạt tốt các tiêu chuẩn Nhà giáo Nhân dân theo qui định của Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” nhưng do trước đây phải đợi 6 năm nên chưa được xét vì đã nghỉ hưu. Các nhà giáo này cho đến nay vẫn hướng dẫn NCS bảo vệ thành công luận án TS và chủ trì các đề tài NCKH cấp Nhà nước được nghiệm thu tốt, có nhiều công trình đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI). Vây họ có được xét phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hay không? Nên hỏi ai và theo địa chỉ nào để hỏi vấn đề này?

Lữ Hà Anh
0

Tiêu chuẩn của nhà báo trích từ Nghị định chưa đầy đủ đâu. Mà trích như thế này thì trích làm gì. Nghị định vừa đầy đủ vừa đúng.

Xem thêm bình luận
Tin khác