Thông tin cải chính, xin lỗi

Thông tin cải chính, xin lỗi
GDVN- Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cải chính thông tin, thành thật xin lỗi ông Nguyễn Nghĩa Phương và quý bạn đọc về sự cố đáng tiếc này.