Trẻ mầm non đi học sẽ không phải đóng tiền!

Tuyển sinh

(GDVN) - 2011-2015, nhà nước hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao.

(GDVN) - Thực hiện chế độ ưu tiên, miễn, giảm học phí cho từng đối tượng trẻ em và tiến dần đến mục tiêu miễn học phí cho trẻ trong độ tuổi mầm non là một trong những nội dung của dự thảo Quyết định ban hành một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ công bố.

{iarelatednews articleid='1289,830'}

Theo đó, giai đoạn 2011-2015, nhà nước hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo; các xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước mỗi tháng bằng 20% mức lương tối thiểu và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học để duy trì bữa ăn trưa tại trường.

 
 

Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục điều chỉnh hợp lý chính sách đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng ưu tiên miễn học phí cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện phổ cập.

Các chính sách này nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, lớp, bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ độ tuổi mẫu giáo, trong đó 95% trẻ mẫu giáo 5 tuổi; đến năm 2020 có ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 75% trẻ độ tuổi mẫu giáo, trong đó 97% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, bảo đảm các cơ sở giáo dục mầm non có đủ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, trong đó có 50% giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên vào năm 2015, 70% vào năm 2020.

Nâng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia lên 50% vào năm 2015, 70% vào năm 2020.

Sau khi có hiệu lực, Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/ 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Tuấn Nguyễn

{jcomments on}

Từ khóa :
trẻ mầm non , học phí
Trẻ mầm non đi học sẽ không phải đóng tiền!
Tin khác