Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thủ tướng, Chủ tịch nước

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Đây là một trong những nội dung trong phiên làm việc thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 17 đến 24/2.

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và thảo luận một loạt các nội dung quan trọng: Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật báo chí (sửa đổi); Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Cho ý kiến về Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu kiểm sát viên cao cấp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của dự án Luật dược (sửa đổi).

Tại phiên họp thứ 45 này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện.

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Ngọc Quang
Từ khóa :
dự án luật báo chí , luật bảo vệ chăm sóc trẻ em , quốc hội việt nam , luật dược , nhiệm kỳ thủ tướng , nhiệm kỳ chủ tịch nước
Xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thủ tướng, Chủ tịch nước
Chủ đề : Từ hội trường Diên Hồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác