13 lãnh đạo cao nhất NHNN Việt Nam qua các thời kỳ

10/09/2012 07:04
Theo TTVN
Dưới đây là 13 nhân vật từng đảm trách vị trí cao nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam
Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu (Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và sau là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) là Tổng giám đốc. Từ tháng 4 năm 1989, chức danh này được gọi là Thống đốc.
Giai đoạn 1930-1945: Thế hệ lãnh đạo đầu tiên là những nhà cách mạng tiên phong hoạt động khi cách mạng còn trong "trứng nước". Họ là lớp lãnh đạo tạo tiền đề cho Ngành ngân hàng từ ngày đầu của Chính phủ lâm thời. 1945-1975: Lớp lãnh đạo kế cận tiếp theo là những đảng viên hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - chống Mỹ cứu nước. Đây là thời kỳ khi đất nước bị chia cắt, việc điều hành các chính sách tiền tệ - tin dụng chủ yếu được tiến hành ở miền Bắc.
13 nhân vật từng đảm trách vị trí cao nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam.
13 nhân vật từng đảm trách vị trí cao nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam.
1975 - 1986: Sau chiến thắng 1975, các lãnh đạo NHNN đã thực hiện nhiều công việc quan trọng về Tài chính - Tiền tệ trong ngành Ngân hàng trên toàn quốc. Từ 1986 - nay: Bước vào đổi mới, ngành Ngân hàng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới của Nền kinh tế thị trường.
Trong giai đoạn từ tháng 10/1997 đến tháng 5/1998, ông Đỗ Quế Lượng là người tạm giữ vị trí Quyền Thống đốc NHNN Việt Nam.

TS Đỗ Quế Lượng hiện đang là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Theo TTVN