Được quan tâm

Tàu ngầm mini trong Thế chiến thứ II qua hình ảnh tư liệu

Giáo dục Quốc phòng

Lê Dũng - Lê Mai

(GDVN) - Tàu ngầm mini đã từng được nhiều nước chế tạo và sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ II bởi khả năng cơ động bí mật, tấn công bất ngờ rất hiệu quả của nó.

Tàu ngầm mini của Hải quân Đế chế Nhật Bản ở Kure ngày 19/10/1945.

Tàu ngầm mini của Hải quân Đế chế Nhật Bản ở Kure ngày 19/10/1945.

Tàu ngầm mini Seahund gắn kèm ngư lôi phá hạm của Hải quân Đức Quốc Xã trong Chiến tranh thế giới lần II.

Tàu ngầm lớp CB của Hải quân Italy trong Chiến tranh thế giới lần II.

Tàu ngầm X24 lớp X của Hải quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến II.

Tàu ngầm X1 của Hải quân Mỹ.

Lê Dũng - Lê Mai
Từ khóa :
tàu ngầm , hải quân , chiến tranh thế giới , chiến tranh thế giới thứ 2 , Nhật Bản , đức quốc xã , hoàng gia , bí mật , Tàu ngầm mini , trong Thế chiến thứ II , qua , hình ảnh , tư liệu.
Tàu ngầm mini trong Thế chiến thứ II qua hình ảnh tư liệu
Chủ đề : Lịch sử quân sự thế giới
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác