Phong tỏa tài khoản doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế

Kinh tế

Nguyên Thảo (tổng hợp)

(GDVN) - Cục thuế Hà Nội cho biết, sẽ bị phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế trong khi vẫn có dòng tiền luân chuyển.

Nhằm đảm bảo kế hoạch thu năm 2015, giảm nợ đọng thuế kéo dài, Cục thuế Hà Nội cho biết, sẽ bị phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế trong khi vẫn có dòng tiền luân chuyển.

Ngoài ra, cơ quan này đã đề nghị UBND Thành phố không bàn giao thêm dự án cho doanh nghiệp đang nợ thuế.

Cục thuế Hà Nội cho biết, sẽ bị phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế trong khi vẫn có dòng tiền luân chuyển. Ảnh minh họa. 

Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết sẽ cử cán bộ gặp gỡ, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tài chính để nộp thuế, đảm bảo kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo các chi cục, quản lý thu tiền sử dụng đất của dự án phải kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, đồng thời có văn bản đề nghị phối hợp với các bộ phận chức năng để thực hiện cưỡng chế, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định, đối với công ty, doanh nghiệp nợ thuế.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế thu hồi hơn 1.261 tỷ đồng sau năm lần công khai nợ thuế. Trong đó, 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước 821,481 tỷ đồng và có 174/317 doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước 439,846 tỷ đồng sau khi bị nêu tên.

Trong năm 2015, chỉ tiêu thu ngân sách theo dự toán giao của ngành thuế Thủ đô là 129.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trừ dầu là 125.010 tỷ đồng và thu từ dầu 4.000 tỷ đồng.

Nguyên Thảo (tổng hợp)
Từ khóa :
kinh doanh , tài chính , thuế , cơ quan thuế , Cục Thuế , nộp thuế , dòng tiền , nợ đọng thuế , phong tỏa tài khoản
Phong tỏa tài khoản doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác