Bài học giáo dục về khởi nghiệp

Bài học giáo dục về khởi nghiệp
(GDVN) - Khởi nghiệp nên dạy trong trường công nghệ, bởi sai lầm thường phạm phải trong kinh doanh là việc họ đối xử với công ty khởi nghiệp giống như một công ty nhỏ