Tập đoàn Đại Dương bị truy thu hơn 7 tỷ đồng thuế TNDN

Kinh tế

Theo Hải quan

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương vừa công bố quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế...


Theo đó, qua kiểm tra thuế tại Công ty CP Tập đoàn Đại Dương và các đơn vị thành viên tại kỳ kiểm tra năm 2012, Tổng cục Thuế đã quyết định truy thu số tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp trên 7,1 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 21,6 triệu đồng.

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Thành viên của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương. Nguồn: Internet

 

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương có trách nhiệm nộp số tiền thuế truy thu nói trên vào ngân sách Nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định truy thu.

Theo thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, quyết định truy thu được ký vào ngày 10-2, nhưng đến tận ngày 7-3, công ty mới nhận được quyết định theo đường công văn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, kết thúc năm 2013, công ty đạt 290,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 66% so với năm 2012. Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2013 của công ty là 120,6 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập hoãn lại là 2,3 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trừ các khoản thuế, công ty đạt 167,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 79% so với năm 2012.

Theo Hải quan
Từ khóa :
Công ty CP Tập đoàn Đại Dương , Ocean bank , Tổng cục thuế
Tập đoàn Đại Dương bị truy thu hơn 7 tỷ đồng thuế TNDN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác