Những "ông lớn" doanh nghiệp Việt nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt

Thị trường

Theo CafeBiz

Danh sách này không tính đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.


Đối với các doanh nghiệp, nguồn tiền mặt dồi dào phần nào phản ánh được sức khỏe tài chính cũng như kết quả kinh doanh. Dưới đây là một số doanh nghiệp đang nắm trong tay hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt (bao gồm cả các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 năm):

Theo CafeBiz
Từ khóa :
tiền mặt , kết quả kinh doanh , tài chính , bảo hiểm , nắm giữ , chứng khoán , ngân hàng
Những "ông lớn" doanh nghiệp Việt nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt
Tin khác