Ai bảo gọi chó là... chó?!

22/02/2012 17:18 T.L (Sưu tầm)
(GDVN) - "Cái mồm làm hại cái thân" quả đúng trong tình cảnh này.
T.L (Sưu tầm)